رئیس گروه ترویج آبزی پروری و مهندسی آبزیان شیلات گلستان:

رئیس گروه ترویج آبزی پروری و مهندسی آبزیان شیلات استان گفت: دوره آموزشی با عنوان پرورش در استخرهای ذخیره آب کشاورزی از سوی اداره کل شیلات استان برگزار شد.

دوره آموزشی پرورش ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی برگزار شد

به گزارش خبرنگار گلستان 24، محمد رضاقلی نژاد با اعلام این خبر اظهار کرد: این دوره به مدت یک روز و در جهاد شهرستان آق قلا برگزارشد.

وی افزود: هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنایی با کلیاتی در مورد پرورش کپور ماهیان ، معرفی کپور ماهیان پرورشی به همراه احتیاجات غذایی آن ها ، شرایط ویژه استخرهای ذخیره آب کشاورزی و آماده سازی آن ها ، گونه های مناسب کپور ماهیان جهت پرورش در استخرهای ذخیره آب کشاورزی ، تغذیه مناسب گونه های کپور ماهیان ، رعایت نکات بهداشتی و بهره برداری از استخرهای ذخیره آب کشاورزی بوده است .

وی افزود: فراگیران دوره آموزشی پرورش در استخرهای ذخیره آب کشاورزی جمعی از پرورش دهندگان و متقاضیان بوده اند که مباحث علمی لازم در خصوص نحو مدیریت استخرهای ذخیره آب و برنامه ریزی آن را فرا گرفتند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار