معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان:

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان گفت: گلستان نیازمند کشت ذرت علوفه ای است.

نیاز گلستان به توسعه کشت ذرت علوفه‌ای

به گزارش خبرنگار گلستان 24، محمدرضا عباسی با بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر  بسیاری از مزارع استان  برداشت شده و خالی هستند و در کنار آن اراضی مرغوب و منابع آبی مطمئنی داریم، در نتیجه  نیاز استان و کشور است که کشت ذرت علوفه‌ای را توسعه دهیم.

وی افزود: اتحادیه دامداران استان نیز قیمت خیلی خوبی برای خریداین علوفه پیشنهاد داده است.

عباسی ادامه داد: این فرصت مناسبی است تا کشاورزانی که شرایط کشت دارند،  از آن استفاده کنند.

 

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار