مدیر بنیاد مسکن شهرستان گرگان:

مدیر بنیاد مسکن شهرستان گرگان گفت: ۱۵۰۰ واحد مسکونی روستایی در شهرستان گرگان با اعتبار ۱۱۳ میلیارد تومان در سال گذشته و جاری احداث شده و می شود.

احداث ۱۵۰۰ واحد مسکونی روستایی در شهرستان گرگان

به گزارش خبرنگار گلستان 24، رضائی اظهار کرد: در سال گذشته ۳۸ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ۵ درصدی با بازپرداخت ۱۵ ساله برای احداث ۷۵۰ واحد مسکونی روستایی در روستاهای گرگان پرداخت شده است.

وی افزود: در سالجاری نیز ۷۵ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت ۲۰ ساله برای احداث ۷۵۰ واحد تامین اعتبار شده و ۳۱۶ متقاضی تاکنون برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شده اند.

رضایی گفت:  کلیه واحدهای مسکونی روستایی توسط کارشناسان طراح و ناظر عضو نظام فنی روستایی بنیاد مسکن استان طراحی و نظارت می شوند و پیش بینی می شود در سالجاری ۶۴ هزار متر مربع ساختمان روستایی در سطح شهرستان احداث شود.

وی افزود:  تا کنون ۹۸۷۵ واحد مسکونی در روستاهای شهرستان گرگان احداث شده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار