استاندار گلستان:

استاندار گلستان گفت: نظارت بر دستگاه های اجرایی زمینه رشد شاخص ها را فراهم می آورد.

نظارت بر دستگاه های اجرایی زمینه رشد شاخص ها را فراهم می آورد

به گزارش خبرنگار گلستان 24، هادی حق شناس در جلسه شورای راهبری مدیریت اطهار کرد: این شورا به منزله ستاد اجرایی جشنواره شهید رجایی است و شاخص های عمومی و اختصاصی ۵۵ دستگاه استان مورد بررسی قرار می گیرد.

وی افزود: نظارت بر دستگاه های اجرایی زمینه رشد شاخص ها را فراهم می آورد تا شاهد رشد صعودی شاخص ها باشیم.

استاندار گفت: باید مدیران دستگاه ها با شاخص ضعیف خواسته شوند و با تشریح وضعیت آن دستگاه ها زمینه برای ارتقا آنها فراهم شود.

به گفته وی، شاخص های استان در مقایسه با شاخص های ملی از وضعیت مناسبی برخوردار هستند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار