رئیس اتحادیه خبازان گلستان:

رئیس اتحادیه خبازان استان در اینباره گفت: کمبود سهمیه آرد در نانوایی‌های نوع یک، بسیار کمتر است، اما کمبود در نانوایی‌های نوع۲ احساس می‌شود.

کمبود سهمیه آرد در نانوایی‌های نوع یک، بسیار کمتر است

به گزارش خبرنگار گلستان 24، حمیدرضا مقیمی، اظهار کرد: کمبود سهمیه آرد در نانوایی‌های نوع یک، بسیار کمتر است، اما کمبود در نانوایی‌های نوع۲ احساس می‌شود.

وی افزود: ما نامه نگاری‌های لازم را در این زمینه انجام داده ایم و منتظر پاسخ و اقدام هستیم.

مقیمی ادامه داد: هر نانوایی که سهمیه اش کم است به اتحادیه مراجعه و درخواست کتبی کند تا در کمیسیون افزایش سهمیه، بررسی شود.

وی اضافه کرد: نانوایی‌ها ملزم شده اند که یک سوم سهیمه آرد را صبح و دو سوم را عصر پخت کنند تا کمبود نان نداشته باشیم.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار