معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی :

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گفت: بذر مورد نیاز کشت پاییزه گلستان از اول مهر توزیع می شود.

بذر کشت پاییزه از اول مهر در گلستان توزیع می شود

به گزارش خبرنگار گلستان 24، بوجاری ۴۱ هزار تن گندم بذری در استان آغاز شده و از اول مهر بذر گواهی شده توزیع می‌شود و کشاورزان می‌توانند به مراکز خدمات کشاورزی مراجعه کنند.

وی افزود: کشت کلزا در استان به حدود ۴۰۰ تن بذر نیاز دارد که ۲۹۰ تن بذر بوجاری شده در استان داریم و ۵۰ تن هم از استان‌های دیگر تهیه کرده ایم که به زودی وارد استان می‌شود.

وی با اشاره به تهیه بذر جو از تامین ۴ هزار تن بذر برای کشت پاییزه امسال خبر داد و افزود: توزیع آن از اول مهر آغاز می‌شود.

عباسی گفت:جهاد کشاورزی گلستان امسال کشت ۳۸۵ هزار هکتار گندم، ۸۵ هزار هکتار کلزا و ۸۵ هزار هکتار جو را در برنامه دارد.

وی با اشاره به تامین کود ازته کشت پاییزه گفت: حدود ۳۰ هزار تن کود ازته در بین کشاورزان توزیع کرده ایم و حدود ۶ هزار تن دیگر در انبار‌های استان موجود است که به تدریج بین کشاورزان توزیع می‌شود.

گلستان حدود ۶۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی دارد و هر سال رتبه دوم و سوم تولید گندم کشور است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار