با هدف پیشگیری از خسارت:

معاون اداره حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان گفت: مبارزه با مگس مدیترانه ای موجب کاهش خسارات باغات استان شده است.

مبارزه با مگس مدیترانه ای در باغات گلستان یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گلستان24، آب روان، معاون اداره حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان با بیان این مطلب گفت: رصد و پایش  باغات گلستان و انجام مبارزات شیمیایی و بیولوژیکی در سال گذشته باعث شد امسال خسارات باغات هسته دار و دانه دار بسیار کاهش یابد.

وی افزود: پارسال بیشتر نقاط استان گلستان درگیر این آفت شده بود اما امسال با ادامه مبارزه تنها بخشی از باغات غرب استان  در شهرستان های بندر گز و کردکوی با این آفت درگیر هستند.

معاون اداره حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی ضمن رصد و پایش باغات استان برای مبارزه با این آفت مزاحم از  تله های جلب کننده  غذایی و فرمونی  استفاده می کنند که خوشبختانه امسال تعداد حشرات شکار شده   بسیار کم شده است.

وی رصد و پایش باغات مرکبات استان را از باغداران خواستار شد و افزود: به باغداران مرکبات استان توصیه می کنیم ضمن استفاده از کارشناسان باغبانی جهاد کشاورزی  و نصب تله های جلب کننده ،بهداشت کف باغ را رعایت کنند و با جمع آوری میوه های بر زمین ریخته و چیدن میوه های بر درخت مانده زمینه تخم ریزی مگس مدیترانه ای و افزایش آن را  از بین ببرند.

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار