مدیرعامل شرکت گاز گلستان:

مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان گفت: ۶ هزار ۹۱۶ مشترک جدید، نیمه اول امسال به مشترکان شرکت گاز گلستان اضافه شد.

جذب۶ هزار و ۹۱۶ مشترک گاز گلستان

به گزارش گلستان 24، علی طالبی اظهار کرد: ازاین مقدار حدود ۴۴۹۲ مشترک شهری بوده و تعداد ۲۴۲۴ مشترک نیز روستایی هستند.

وی افزود: ا کنون بیش از ۶۱۳ هزار و ۲۱۷ مشترک در استان مصرف کنندگان گازطبیعی هستند که از این تعداد ۳۷۵ هزار و ۳۱۳ اشتراک، شهری و ۲۳۷ هزار و ۹۰۴ اشتراک نیز روستای هستند.

وی گفت:درهمین خصوص مرکزاستان گلستان با جذب بیش از ۱۶۵ هزارو ۵۸۹ مشترک وگنبد با ۱۰۹ هزارو ۶۸۷ مشترک بالاترین تعداد جذب را به خوداختصاص دادند.

مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان گفت:مشترکان  در مصرف گاز طبیعی باید نکات ایمنی را به طور کامل و دقیق رعایت کنند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار