فرماندار کلاله خبر داد

فرماندار کلاله گفت: با پیگیری های فرمانداری و جهاد کشاورزی ۷۵۰ هزار لیتر گازوئیل دیگر نیز تهیه و طی روزهای آینده در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

تامین سوخت برای تراکتورها در روزهای آینده

به گزارش گلستان 24، ابراهیمی تودرواری اظهار کرد: وجود بیش از ۶۸ هزار هکتار اراضی باغی و زراعی در حوزه سرزمینی کلاله؛ که بیش از ۶۰ هزارهکتار آن، به کشت محصولات پاییزه اختصاص یافته؛ ضرورت تامین نیازهای کشاورزان را بیشتر می طلبد.

وی گفت: برآورد نیاز سوخت برای فصل پاییز؛ فصل کاشت در شهرستان، ۵۰ میلیون لیتر گازوئیل بوده؛ که ۴۲ میلیون و پانصد هزار لیتر آن تامین و توزیع شده است.

ابراهیمی تودرواری افزود: خوشبختانه پیگیری های فرمانداری و جهاد کشاورزی به نتیجه رسید و ۷۵۰ هزار لیتر گازوئیل دیگر نیز تهیه و طی روزهای آینده در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

گفتنی است؛ این روزها تراکتورهای فراوانی در مزارع وسیع دشت و کوهپایه شهرستان کلاله، شبانه روز در حال فعالیت هستند؛ تا از رطوبت بارش های مناسب مهرماه برای کشت محصولات پاییزه بهره گرفته شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار