مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان :

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: بانک های ژنتیکی و ذخیره گاه های رویشگاهی گلستان در زمره منحصرترین ذخیره گاه های کشور محسوب می شود و تلاش داریم با وجود کمبود نیروی حفاظت از آنها با دقت حداکثری انجام شود.

بانک های ژنتیکی از منحصرترین ذخیره گاه های کشور محسوب می شود

به گزارش گلستان 24، عبدالرحیم لطفی اظهار کرد: ۱۵ ذخیره گاه در استان و جود دارد و برنامه مطالعاتی افزودن و ذخیره گاه توس و فندق در شهرهای علی آباد کتول و مراوه تپه در حال انجام است.

وی افزود: به طور معمول حفاظت چند لایه از ذخیره گاه های جنگلی گلستان در حال اجراست و مقوله واگذاری اراضی واقع در ذخیره گاه ها به شدت ممنوع است و تحت هیچ عنوانی برای پروژه های عمرانی و گردشگری مجوزی برای واگذاری صادر نمی شود.

لطفی خاطرنشان کرد : در تعدادی از ذخیرگاه های استان عملیات حصار کشی انجام شده است تا ضریب صیانت و حفاظت از این ذخیره گاه های ژنتیکی افزایش یابد و برای تکمیل محصور کردن نیازمند اعتبارات تکمیلی هستیم.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار