رئیس اداره پنبه و دانه‌های روغنی جهاد کشاورزی گلستان:

رئیس اداره پنبه و دانه‌های روغنی جهاد کشاورزی گلستان گفت: از آغاز فصل کشت پاییزه تاکنون ۲هزار و ۴۰۰هکتار چغندر قند در گلستان کشت شده است.

امسال بیش از ۲هزار هکتار چغندر قند در گلستان کشت شد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گلستان24، علی موسی خانی، رئیس اداره پنبه و دانه‌های روغنی جهاد کشاورزی گلستان با اعلام این خبر گفت: کشاورزان گلستانی تا کنون برای کشت ۳هزار و ۲۰۰هکتار چغندر قند با کارخانه‌های قند خراسان شمالی قرار داد بسته اند و تا کنون ۲هزار و ۲۰۰هکتار چغندر قند کشت کرده اند.

علی موسی خانی افزود: برنامه ابلاغی جهاد کشاورزی برای امسال ۴هزار و ۲۰۰هکتار چغندر قند در گلستان است که پیش بینی می‌کنیم تا پایان فصل کشت به این مقدار برسیم.

وی گفت: پارسال کشاورزان گلستانی در ۴هزار و ۵۰۰هکتار از اراضی خود چغندر قند کشت کردند که ۴هزار و ۲۰۰هکتار سطح سبز بدست آمد و ۱۶۳هزار تُن چغندر برداشت و تحویل کارخانه‌های قند شد.

موسی خانی افزود: امسال حدود ۵۴۰کشاورز گلستانی چغندر قند کشت کردند.

امسال کارخانه های قند شیروان و جوین چغندر قند عیار۱۵ را به قیمت هرکیلوگرم ۱۲هزار و ۴۰۰تومان از کشاورزان خریدند و بر اساس عیار قند قیمت متفاوت است.

کشت چغندر قند در گلستان قرار است تا سال۱۴۰۴ به ۱۰هزار هکتار افزایش یابد.

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار