مسئول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان آق قلا:

مسئول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان آق قلا گفت: کشت مستقیم گندم طرح جهش تولید دیمزارها با استقبال کشاورزان آق قلا مواجه شده است.

طرح جهش تولید دیمزار ها با استقبال کشاورزان آق قلا مواجه شد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری گلستان 24، کامبیز پوری، مسئول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرستان آق قلا با اعلام این خبر گفت: در پی موفقیت  سال گذشته  اجرای طرح  جهش تولید دیمزار ها در اراضی کشاورزی آق قلا ،کشاورزان متقاضی طرح جهش تولید دیمزار برای  اجرای کشت مستقیم با دستگاه نوتلیچ افزایش یافته است.

وی افزود:پارسال با توصیه کارشناسان طرح جهش تولید دیمزار ها  و اجرای کشت مستقیم در یکی از اراضی کلزای اق قلا حدود چهل درصد افزایش محصول ثبت شد که این امر امسال باعث استقبال کشاورزان این شهرستان از کشت مستقیم شده است. 

وی گفت: به علت افزایش متقاضیان کشاورزان برای کشت مستقیم با دستگاه نوتلیچ، جهاد کشاورزی  استفاده از این دستگاه خود را نوبت بندی کرده است.

پوری افزود: با اجرای طرح جهش تولید دیمزار ها  کشاورزان دیمکار پس از بستن قرار داد از خدمات ستاد اجرای فرمان امام  از جمله بذر  و کود و سم  و تسهیلات بهره مند می شوند و در هر هکتار حد اقل پانصد کیلو گرم افزایش محصول خواهیم داشت  که در سطح ۴۵ هزار هکتار اراضی دیم این شهرستان افزایش ۲۲ هزار تنی محصول را شاهد خواهیم بود.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار