سرپرست اداره کل امور شهری استانداری گلستان:

سرپرست اداره کل امور شهری استانداری گلستان: یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات شهرداری های استان گلستان متعلق به دو شهر گرگان و گنبدکاووس به شمار می رود.

گرگان و گنبد بیشترین سهم از اعتبارات شهرداری های استان را دارند

به گزارش گلستان 24، علیقلی زاده  اظهار کرد:کل اعتبار شهرداری های استان گلستان دو هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان است و یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات شهرداری های استان گلستان متعلق به دو شهر گرگان و گنبدکاووس به شمار می رود.

وی افزود: درآمد شهرداری ما کفاف حقوق و پرسنل را نمی دهد و وقتی ۷۱ درصد بودجه برای شهر گرگان و گنبدکاووس است و این مسئله باعث می شود که به یک توسعه متوازن در دیگر شهرهای استان نرسیم. 

سرپرست اداره کل امور شهری استانداری گلستان  ادامه داد: اعتبار این دو شهر از ۳۳ شهر دیگر استان بیشتر است و این مسئله باعث توسعه نامتوازن می شود و از سویی دیگر مناطق کم برخوردار چهار برابر دیگر افراد عوارض پرداخت می کنند.

علیقلی زاده گفت: از سال ۹۵ تا سال ۱۴۰۰ بودجه شهرداری ها را آنالیز کردیم و درآمد شهرداری ما کفاف حقوق و پرسنل را نمی دهد و وقتی ۷۱ درصد بودجه برای شهر گرگان و گنبدکاووس است و این مسئله باعث می شود که به یک توسعه متوازن در دیگر شهرهای استان نرسیم.

وی افزود: گزارشی از بحث ضرورت استفاده از توان بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: پس از  هفته آخر اردیبهشت نشست روسای شوراهای استان کشور در گلستان برگزار می شود و دبیرخانه دائمی فرصت های سرمایه گذاری شهری در استان گلستان را راه اندازی خواهیم کرد و در این راستا تفاهمی با شوراهای استان داشتیم.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار