استاندار گلستان:

استاندار گلستان گفت: انجام فعالیت های تبیینی در زمینه جوان سازی جمعیت ضروری است و اقدامات اقناعی و توجیهی در حوزه خانواده باید در دستور کار دستگاه ها باشد.

 انجام فعالیت های تبیینی در زمینه جوان سازی جمعیت ضروری است

به گزارش خبرنگار گلستان 24، علی محمد زنگانه در جلسه قرارگاه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان، اظهار کرد: دانشگاه ها به عنوان ظرفیتی علمی می توانند نقش تأثیرگذاری در جوان سازی جمعیت استان داشته باشند.

وی افزود: از آنجا که هر استانی شرایط خاص خود را دارد، فعالیت ها و اقدامات در حوزه خانواده باید بر اساس برش استانی مخاطبان صورت گیرد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار