مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان:

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان گفت: پیمانکار بتن ساختمان در تعزیرات حکومتی به جزای نقدی در حق دولت و شاکی خصوصی محکوم شد.

محکومیت پیمانکار ساختمانی متقلب

به گزارش گلستان 24 به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان، تقی حسام اظهار کرد: حسب شکایت شاکی خصوصی و گزارش اداره صمت آق قلا مبنی بر گرانفروشی تیرچه بتنی ساختمان توسط پیمانکار موضوع در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی گرگان مورد رسیدگی قرار گرفت .

وی افزود: هیات مذکور ،پس از احضارمتهم وبررسی مستندات و جری تشریفات قانونی و براساس شواهد وقرائن ارتکاب تخلف متهم  را  به  اتهام گرانفروشی  تیرچه ساختمان محرز دانسته و لذا رای بر محکومیت نامبرده به استناد ماده 57  قانون  نظام صنفی به پرداخت مبلغ ششصد و بیست و هشت    میلیون ریال  جزای نقدی در حق دولت وبه پرداخت مبلغ سیصد و چهارده  میلیون ریال در حق شاکی خصوصی محکوم.نموده است و رای صادره در شعبه  هیات تجدید نظر تعزیرات حکومتی مر کز استان  نیز مورد تائید قرار گرفت.

عضوشورای قضائی استان گفت: برخورد جدی با متخلفین اقتصادی در دستور کار تعزیرات حکومتی بوده وتعاملات خوبی در این راستا با دستگاههای دخیل در امر مبارزه با تخلفات اقتصادی  وجود دارد.

وی در خاتمه از شهروندان محترم  استان درخواست کردند در صورت مشاهده هرگونه تخلفات اقتصادی ،بهداشتی ، داروی ودرمانی، صنفی،قاچاق کالا وارز و...موضوع را ازطریق تلفن 135 ویا سامانه 135به تعزیرات حکومتی ویا از طریق تلفن124به سازمان صنعت؛معدن وتجارت گزارش نمایند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار