مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان؛

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان گفت: با کشف آرد در منزل یک نانواف وی علاوه برمحومیت میلیاردی به عرضه آردها در شبکه رسمی توزیع آرد ملزم شد.

محکومیت میلیاردی نانوای متخلف

به گزارش گلستان 24، تقی حسام اظهار کرد: براساس گزارش مدیریت جهادکشاورزی علی اباد کتول مبنی براینکه دربازرسی صورت گرفته از منزل یک نانوا تعدا د 31 کیسه آرد خبازی یارانه ایی 40 کیلویی کشف وضبط شده است ، پرونده متشکله جهت رسیدگی در دستور کار رئیس شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی علی آباد کتول قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: شعبه مذکورپس ازسیرمراحل قانونی واخذ نظریه کارشناسی وسایرقراین موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده وبا استناد به ماده 61 قانون تظاام صنفی محکوم به پرداخت جزای نقدی و استرداد عین کالاو توزیع درشبکه رسمی آرد ملزم نمود.

عضو شورای قضائی استان افزود: در راستای حکم صادره شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی علی آباد کتول ضمن محکومیت نانوا به پرداخت مبلغ یک میلیارد و نهصد و چهل و هشت میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و تعداد 31 کیسه آرد خبازی توقیفی مکشوفه در اختیار جهاد کشاورزی استان قرار گرفت تا در شبکه رسمی توزیع آرد در اختیار نانوایهای استان قرار گیرد.

وی درخاتمه از تمامی شهروندان استان درخواست کردند درصورت مشاهده هرگونه تخلفات اقتصادی وصنفی و...موضوع را به صورت حضوری ، یا از طریق تلفن 135 و یاسامانه 135به تعزیرات حکومتی ویا از طریق تلفن124به سازمان صنعت،معدن وتجارت استان گزارش نمایند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار