معاون امور مجلس رئیس جمهور:

معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: دولت در پی بازنگری در خصوص وضعیت استخدامی کارکنان دستگاههای اجرایی با رویکرد عدالت محوری است.


دولت در پی بازنگری در نوع استخدام کارکنان دولت با رویکرد عدالت

به گزارش خبرنگار گلستان 24 ، سید محمد حسینی امروز در گرگان اظهار کرد: رئیس جمهور سازمان امور استخدامی کشور را مامور ارائه نظام جامع بر نوع استخدام کارکنان دولت کرده است تا نظام پرداخت هماهنگ در آن دیده شود.

وی افزود: دولت به دنبال بازنگری در وضعیت استخدامی تمامی نیروها اعم از شرکتی، قراردادی ،پیمانی،خرید خدمات و حتی ساعتی است تا عدالت در پرداخت ها رعایت شود.

حسینی گفت : در این زمینه مجلس نیز طرحی در دست بررسی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دارد.

معاون امور مجلس رئیس جمهور ادامه داد : با توجه به اینکه این لایحه بار مالی ایجاد می کند باید با دقت و بررسی بیشتری تهیه و تنظیم شود.

وی همچنین با اشاره به ایجاد وزارتخانه تجارت و خدمات باررگانی و تفکیک امور بازرگانی از وزارت صمت گفت: دولت نیز با تفکیک این امور و ایجاد وزارتخانه موافق است و در حال رفع ایرادات شورای نگهبان با همراهی مجلس است.

معاون امور مجلس استانهای کشور همچنین در زمینه اجرایی شدن تمام مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور گفت: نمایندگان مجلس باید با رصد عملکرد مدیران در زمینه اجرای مصوبات، کوتاهی آنان را به وزارتخانه مربوطه گزارش دهند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار