کارشناس ارشد مدیریت حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان:

کارشناس ارشد مدیریت حفظ نباتات جهاد کشاورزی گلستان گفت: باغات کردکوی و بندرگز مورد هجمه آفت مگس مدیترانه‌ای قرار گرفته است و در صورتیکه کنترل نشود، می‌تواند گسترش یابد.

هجوم مگس مدیترانه‌ای به باغات غرب گلستان

به گزارش گلستان 24، مرتضی بری اظهار کرد: مگس مدیترانه‌ای از خطرناک‌ترین آفاتی است که می‌تواند به بیش از ۲۵۰گونه گیاهی تا ۹۰درصد خسارت وارد کند.

بری افزود: این گونه مگس از خرداد در باغات غرب استان دیده و در این زمینه هشدار و آگاه سازی انجام شد، اما ظاهراً کارساز نبود و اکنون باغات کردکوی و بندرگز مورد هجمه این آفت قرار گرفته است و در صورت که کنترل نشود می‌تواند گسترش یابد. بیش از نیمی از باغات استان در معرض خطر است.

وی اضافه کرد: جمع آوری میوه‌های آفت زده و از بین بردن آن، شخم زدن سطحی باغ به ویژه قسمت سایه انداز آن، استفاده از تله، طعمه پاشی و در نهایت سموم توصیه شده، از راه‌های کنترل این آفت است.

بری تاکید کرد: بهتر است میوه‌های هسته دار هرچه زودتر برداشت شود.

استان گلستان ۳۲هزار هکتار اراضی باغی دارد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار