مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان:

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان گفت: دندانپزشک متخلف گرگانی به جزای نقدی، تعطیلی موسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم شد.

دندانپزشک متخلف گرگانی به پرداخت جزای نقدی محکوم شد

به گزارش گلستان 24 به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی گلستان، تقی حسام اظهارکرد: دندانپزشک متخلف گرگانی به جزای نقدی، تعطیلی مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گلستان بیان کرد: با توجه به گزارش کمیسیون ماده ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی استان مبنی بر اینکه دندانپزشک عمومی، مرتکب تخلف ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار و بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در مؤسسات پزشکی (دندانپزشک متخلف مجوز فاقد اعتبار خود را در اختیار شخص دیگری قرار داده است) لذا پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد.

حسام گفت: پرونده به شعبه هفتم بدوی تخصصی ویژه رسیدگی به تخلفات امور بهداشتی و درمانی گرگان ارجاع و شعبه مذکور بعد از احضار متهمان و رسیدگی‌های قانونی لازم و پس از احراز وقوع تخلف به استناد ماده دو و هفت قانون تعزیرات حکومتی در امور درمانی، دارویی و بهداشتی، دندانپزشک متخلف را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال و تعطیلی مؤسسه و توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم کرد.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار