فرماندار کلاله:

فرماندار کلاله در جلسه شورای مسکن شهرستان گفت:تاکنون ۶ هزار و ۶۰ نفر در سامانه نهضت ملی مسکن در شهر کلاله ثبت نام کرده اند که ۸۶۰ متقاضی تایید نهایی شده اند.

۸۶۰ متقاضی نهضت ملی مسکن در کلاله تایید نهایی شدند

به گزارش گلستان 24، فرهاد شیبک اظهار کرد: به اختصاص ۵۸ هکتار از اراضی بنیاد مستضعفان به طرح ملی مسکن اشاره کرد و گفت:اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان طی یک هفته نسبت به صدور سند مالکیت این عرصه اقدام نماید.

وی تصریح کرد: مشاور طرح ظرف مدت یکماه نسبت به طرح پیشنهادی این عرصه اقدام کرده و ادارات متولی همکاری لازم را جهت پیشرفت کار داشته باشند.

سراوانی رییس راه و شهر سازی کلاله نیز گفت:حدود ۸۰ درصد متقاضیان کلاله تعیین تکلیف شده اند که کلاله از این حیث رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد:پس از طی فرایند اداری و حقوقی صدور سند به نام وزارت راه و شهرسازی ،بارگذاری این عرصه در سامانه صورت خواهد گرفت و عملیات اجرایی پروژه آغاز خواهد شد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار