رئیس جهاد کشاورزی گلستان:

رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان با اشاره به پیش بینی تمهیدات لازم برای کاشت محصولات پاییزه در این استان، گفت: ۵۰ هزارتن بذر گندم آماده توزیع بین زارعان گلستانی است.

۵۰ هزار تن بذر گندم آماده توزیع بین زارعان گلستانی است

به گزارش گلستان 24، محمد برزعلی اظهارکرد: برای کشت پاییزه امسال به ویژه کشت محصولاتی همچون گندم، جو، کلزا و چغندرقند برنامه ریزی و تمهیدات لازم پیش بینی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان افزود: برای همه محصولات زراعی بذرهای مناسب و گواهی شده مهیا شده و در این خصوص نگرانی وجود ندارد که به عنوان مثال هم اکنون ۵۰ هزار تن بذر گندم مهیا شده که ۴۵ هزار تن آن بذر گواهی شده است.

وی از کشاورزان خواست بذور خودمصرفی را با بذور گواهی شده تعویض کنند زیرا بذور گواهی شده تا ۳۰ درصد عملکرد محصول را افزایش می دهند.

برزعلی ادامه داد: با تلاش کارشناسان این سازمان و همراهی کشاورزان توانستیم خسارت ناشی از بیماری زنگ زرد را به حداقل رسانده و کنترل کنیم.

گفتنی است، گلستان از نظر کمیت و میزان تولید گندم، رتبه دوم ایران را دارد و این در حالی است که مساحت آن بسیار کمتر از استان‌های دارای پتانسیل کشاورزی همچون فارس و خوزستان است مضافاً اینکه به باور برخی کارشناسان در بحث کیفیت مقام اول کشور را دارد زیرا گلوتن موجود در محصول آن بیشتر از سایر نقاط است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار