مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان:

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: رژیم آبدهی رودخانه‌های استان هم اکنون سیلابی شده است؛ قبلاً رودخانه‌ها دبی آب پایه خوبی داشتند اما در سال‌های اخیر به دلیل پایین آمدن سطح آب‌های زیرزمینی شاهد آن هستیم که دیگر رودخانه‌ها آب کمتری دارند.

رژیم آبدهی رودخانه‌های استان سیلابی شده است

به گزارش گلستان 24، حسین دهقان اظهارکرد: به لحاظ افزایش بهره برداری از سفره‌های آب‌های زیرزمینی گلستان، آستانه تحمل آبخوان‌ها کمتر شده و رفتار شکننده‌ای دارد.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای گلستان افزود: به طور کلی هنگام خشکسالی اولین اثر بر روی آب‌های سطحی و سپس روی آب‌های زیرزمینی است.

وی بیان کرد: رژیم آبدهی رودخانه‌های استان هم اکنون سیلابی شده است؛ قبلاً رودخانه‌ها دبی آب پایه خوبی داشتند اما در سال‌های اخیر به دلیل پایین آمدن سطح آب‌های زیرزمینی شاهد آن هستیم که دیگر رودخانه‌ها آب کمتری دارند و اگر این شیوه ادامه یابد باید بگوییم در سال‌های آتی رودخانه‌های فصلی خواهیم داشت.

دهقان اضافه کرد: سفره‌های زیرزمینی نسبت به آب‌های سطحی در برابر خشکسالی با تاخیر زمانی بیشتری متاثر می‌شوند اما در سال‌های اخیر با افزایش بهره برداری و تکیه آب شرب به این منابع باعث شده که سفره‌های آب زیرزمینی هم به شدت دچار تغییر شوند.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای گلستان ادامه داد: دیگر آب‌های زیرزمینی که به عنوان پشتوانه دوران خشکسالی هستند وجود نداشته و با یک سال خشکسالی دستخوش تغییر می‌شود.

وی اضافه کرد: سال گذشته میزان بارش نرمال بود اما در شهریورماه پایین‌ترین سطح آب را در سفره‌های آب‌های زیرزمینی استان تجربه کردیم.

دهقان عنوان کرد: آبخوان‌ها تحت تاثیر بارندگی بود و در سال ۹۸ که بیشترین بارش را داشتیم سفره‌های زیرزمینی ترمیم شدند اما با دو سال خشکسالی ذخیره آنها به شدت افت کرده و وضعیت آنها خوب نیست.

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: آبخوان‌های گلستان دیگر توان و تحمل بارگذاری‌های جدید را ندارند و بیشترین ظرفیت آنها در حال استفاده است؛ این وضعیت در آبخوان‌های عمیق و پیچیده‌تر شده به رغم آنکه در برخی از سال‌ها بارش خوب داشتیم اما نتوانسته کاهش آنها را جبران کند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار