رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان:

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان گفت: سهم استان در بودجه سال جاری (۱۴۰۱)، ۲۱ هزار و ۷۷۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال معادل نیم درصد بودجه کل کشور تعیین‌شده بود و از این حیث رتبه بیست و چهارم کشور در اختیار گلستان بود.

سهم گلستان از بودجه ۱۴۰۱ معادل نیم درصد بودجه بود

به گزارش خبرنگار گلستان 24، قدرت الله عابدی، سرانه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در بودجه ۱۴۰۱ نسبت به جمعیت، ۱۰ میلیون و ۷۴۱ هزار و ۹۲۰ ریال برآورد شده که دو میلیون و ۴۹۷ هزار و ۷۷۰ ریال بیشتر از میانگین کشوری بود.

با احتساب رقم یا د شده در بودجه ۱۴۰۱ و البته اعتبارات و تسهیلات ۲۵۰ هزار میلیارد ریالی سفر رئیس جمهور به گلستان، اتفاقات و اق دامات خوبی در استان اجرایی شد تا بخشی از چشم ان داز ترسیمی دولت برای توسعه و پیشرفت اقتصادی متوازن و توأم با عدالت تحقق یاب د اما تا نقطه مطلوب فاصل بسیار است.

هر چند در این مجال، قرار نیست که به میزان تحقق اعتبارات بودجه سال ۱۴۰۱ و اعتبارات سفر رسیم اما به فرض تحقق بیش از ۵۰ درصدی این اعتبارات، هنوز گلستان با مشکلات و چالش‌های مزمن و دیرین پرشماری مواجه است که برای حل آن نیازمند ویژه بینی خاص دولت به این استان هستیم.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار