طی حکمی از سوی معاون وزیر، شهریار شهریاری به عنوان سرپرست گمرکات گلستان معرفی شد.

سرپرست گمرکات گلستان معرفی شد

به گزارش گلستان 24، طی حکمی از سوی محمد رضوانی فر، معاون وزیر، «شهریار شهریاری» به عنوان سرپرست گمرکات گلستان معرفی شد.

شهریاری در کارنامه کاری خود سابقه مدیرکلی گمرکات گلستان را دارد.

گفتنی است پیش از این سیدابراهیم حسینی، مدیرکل گمرکات گلستان بود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار