رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان:

رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان گفت: خشکه‌کاری برنج از راه‌های مقابله با خشکسالی و کمبود آب زراعی استان است که گسترش این روش با توجه به ادامه خشکسالی‌ها، کاهش آب‌های سطحی و زیرزمینی باید توسعه پیدا کند.

خشکه‌کاری برنج راهکار صرفه‌جویی آب و مبارزه با خشکسالی گلستان است

به گزارش گلستان 24، علیرضا صابری  در نشست خبری مقابله با خشکسالی گلستان، افزود: برنجکاران استان می‌توانند از ارقام در اختیار از جمله " دم‌سیاه، ندا، فجر و نعمت" برای خشکه‌کاری استفاده کنند.

وی یادآور شد: اکنون ارقام "تیسا و گیلانه" با ویژگی مقاومت به کم آبی و آفت و کاهش زمان تولید محصول با ۱۰۷ روز و راندمان تولید ۶.۵ تن در واحد سطح به کشاورزان معرفی شده که در مرحله تولید بذر است.

صابری خاطرنشان کرد: همچنین محققان این مرکز در حوزه کشت ارقام جدید برنج در بخش‌های به زراعی، آب و خاک، گیاه پزشکی و علف‌های هرز آماده راهنمایی کارشناسان و بهره‌برداران هستند.

وی بیان کرد: گلستان از چند سال قبل با پدیده خشکسالی مواجه شده و ضرورت دارد که کشت محصولات آب‌بر به ویژه برنج با گسترش طرح‌های خشکه‌کاری مدیریت شود.

در سال زراعی قبل ۶۹ هزار هکتار از زمین‌های گلستان به زیر کشت برنج به صورت غرقابی رفته بود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار