طی حکمی از سوی رئیس مجمع عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، «ابوالفضل رحیمی» به عنوان سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان گلستان معرفی شد.

سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان گلستان معرفی شد

به گزارش گلستان 24، طی حکمی از سوی اتابک جعفری، رئیس مجمع عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، ابوالفضل رحیمی به عنوان سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان گلستان معرفی شد.

در بخشی از این حکم آمده است:

با عنایت به مراتب شایستگی و سوابق مفید جنابعالی و به موجب این حکم به عنوان سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان گلستان منصوب می شوید.

امید است با استعانت از درگاه ایزد منان نسبت به انجام وظایف محوله در راستای تحقق اهداف شرکت موفق باشید.

گفتنی است پیش از این ایرج حیدریان عهده دار این سمت بود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار