مدیرکل استاندارد گلستان از 85 مورد بازرسی فنی از صنایع انرژی بر استان گلستان در طی 9 ماهه نخست سال 1402 خبر داد.

85  بازرسی فنی از صنایع انرژی بر گلستان در 9 ماهه نخست سال جاری

به گزارش گلستان 24، سید مهدی حسینی در این خصوص گفت: از آنجایی که بخش زیادی از انرژی مورد مصرف در واحدهای تولیدی و صنایع پرمصرف، به دلیل عدم استفاده صحیح از انرژی و عدم به کارگیری تکنولوژی های اثربخش تولیدی است، استانداردهای معیار مصرف انرژی، از سوی سازمان ملی استاندارد ایران، اجباری اعلام شده است.

حسینی افزود: به تبع اجباری شدن استاندارد معیار مصرف انرژی، صنایع و واحدهای تولیدی مشمول این استاندارد، ملزم به رعایت استاندارد تدوین شده در این زمینه هستند که این پایبندی به الگوی مصرف، از سوی بازرسان استاندارد مورد نظارت و پایش مستمر قرار می گیرد.

وی در ادامه گفت: در این راستا، در طی 9 ماهه نخست سال 1402، 85 بازرسی فنی از صنایع انرژی بر استان گلستان انجام شده است که 63 بازرسی مطابق و 22 بازرسی نامنطبق بوده است.

مدیرکل استاندارد گلستان با ذکر این مطلب که برنامه محوله به استاندارد گلستان برای بازرسی از صنایع انرژی بر در سال 1402، 63 بازرسی بوده است، افزود: انجام 85 بازرسی در این مدت، نشان از تحقق 135 درصدی آن را به دنبال داشته است.

به گفته حسینی حدود 120 واحد تولیدی گلستان اعم از فعال و غیر فعال، مشمول استاندارد اجباری معیار مصرف انرژی می باشند و باید بازرسی های سالانه از میزان مصرف انرژی آنها انجام شود که این امر توسط شرکت های بازرسی فنی انرژی در استان صورت می گیرد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار