مدیرکل کمیته امداد گلستان خبر داد :

مدیر کل کمیته امداد استان گلستان گفت :حق بیمه تامین اجتماعی ۲۰۱۰مددجوی گلستانی با هدف توانمند سازی و بهره مندی از مستمری بازنشستگی توسط کمیته امداد استان درسال۱۴۰۲ پرداخت شد .

پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی برای ۲۰۱۰ مددجوی گلستانی درسال ۱۴۰۲

به گزارش گلستان 24، عیسی بابائی اظهار کرد :حق بیمه تامین اجتماعی ۲۰۱۰مددجوی تحت حمایت این نهاد در سال ۱۴۰۲ با تخصیص اعتبار ۱۰ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان برای بهره مندی از مزایای بیمه بازنشستگی ،فوت و از کار افتادگی پرداخت شد .

بابائی با اشاره به گسترش چتر حمایتی کمیته امداد برای مددجویان عنوان کرد :دو گروه از مددجویان شامل زنان سرپرست خانوار و مجریان طرحهای اشتغال و خود کفایی در حال حاضر از این خدمت بهره مند می شوند که براین اساس زنان با شرایط سنی بالای ۵۵ سال و آقایان بالای ۶۰ سال  در صورت داشتن  حداقل ۱۰ سال سابقه بیمه ، مستمری بگیر تامین اجتماعی و از چرخه حمایتی کمیته امداد خارج می شوند .

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان تصریح کرد: ۷۵۱ نفرازابتدای شروع طرح ، بازنشسته ومستمری بگیر تامین اجتماعی شده اند که ۲۹۵ نفراز آنها مربوط به خرید سنوات بیمه می باشد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ ،حق بیمه تامین اجتماعی ۱۷۷۰ زن سرپرست خانوار و ۲۴۰ مجری طرح اشتغال تحت حمایت کمیته امداد واریز شده است .

بابائی با اشاره به نگاه بلند مدت این نهاد بمنظور توانمند سازی مددجویان افزود : درسه ماهه پایانی  سال ۱۴۰۲ طبق سهمیه مرکز تعداد ۶۲۹نفر زن سرپرست خانوار ۴۴تا ۴۹سال جهت بیمه به سازمان تامین اجتماعی معرفی و حق بیمه ایشان پرداخت شده است وضمنا بابت۴نفر ازمددجویانی که قبلاخودشان سابقه بیمه پردازی کمتر از  ۱۰سال داشته ودرحال حاضر به سن بازنشستگی رسیده اند مبلغ ۴۳ میلیون تومان بصورت بلاعوض بمنظور خرید سنوات،جهت دریافت مستمری بازنشستگی پرداخت شد.

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان خاطر نشان کرد :بیمه های اجتماعی به عنوان یکی از اساسی ترین برنامه های این نهاد برای تامین امنیت اقتصادی مددجویان است که تضمین کننده آسایش و رفاه این افراد در آتیه را فراهم می نماید.

وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۴۲نفر از بیمه شده گان شامل ۱۱۰نفر از زنان سرپرست خانوار و۳۲نفر از مجریان طرح اشتغال وخودکفایی  که دارای سوابق بالای ۱۰سال بیمه پردازی از سوی امداد بوده وبه سن بازنشستگی رسیده اند جهت برقراری مستمری به سازمان تامین اجتماعی معرفی واز چرخه حمایت امداد خارج شده اند

 

ارسال نظر

آخرین اخبار