مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب گلستان:

مدیر عامل آبفا گلستان گفت: کیفیت آب شرب استان گلستان در ۱۸ آزمایشگاه به صورت مستمر پایش می‌شود.

پایش کیفیت آب شرب استان گلستان در ۱۸ آزمایشگاه به طور مستمر

به گزارش گلستان 24، ابوالفضل رحیمی با اشاره به پیاده سازی و اجرای برنامه ایمنی آب مطابق اهداف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آبفای کشور در کل شهرها و روستاهای تحت پوشش اظهار کرد: اجرای کالیبراسیون سالیانه تجهیزات در کلیه آزمایشگاه موجود، از دیگر اقدامات دفتر کنترل و کیفی شرکت آبفا استان است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان با بیان اینکه انجام پایش و تدابیر لازم جهت حفظ کیفیت آب شرب برای این شرکت در صدر اولویت‌ها قرار دارد، اظهار کرد: کنترل کیفی آب شرب در کل استان به صورت مداوم و بر اساس استانداردهای روز در حال اجراست و یکی از سیاست‌ها و رویکردهای اصلی شرکت تضمین کیفیت آب شرب مصرفی در چارچوب استانداردهای تدوین شده برای مشترکین است.

مدیر عامل آبفا گلستان گفت: در سال گذشته بیش از ۸۲۰ هزار مورد آزمون کلرسنجی در سطح شبکه توزیع آب شرب شهرها و روستاهای استان صورت گرفته است که این تعداد فراتر از تعدادی است که استاندارد تعیین کرده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان در ادامه اظهار داشت: ۱۸ هزار و ۴۰۴ مورد آزمون میکروبی، ۸۴۲ هزار و ۳۳۱ مورد آزمون کدورت، ۱۳ هزار و ۱۰۵ مورد آزمون HPC و ۹۲۵ مورد آزمون شیمیایی و فلزات سنگین و ۱۶۵۱ مورد آزمون بیولوژی از دیگر اقدامات مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان گلستان در سال ۱۴۰۲ بوده است.

وی با بیان اینکه انجام پایش و تدابیر لازم جهت حفظ کیفیت آب شرب برای این شرکت در صدر اولویت‌ها قرار دارد افزود، کنترل کیفی آب شرب در کل استان به صورت مداوم و بر اساس استانداردهای روز در حال اجراست و یکی از سیاست‌ها و رویکردهای اصلی شرکت تضمین کیفیت آب شرب مصرفی در چارچوب استانداردهای تدوین شده است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار