حدود یک سوم از شالیزار های استان به محصول نرسید! به علت بی توجهی برخی کشاورزان به توصیه کارشناسان کشاورزی...

حدود یک سوم از شالیزار های استان به محصول نرسید!

رئیس جهاد کشاورزی گلستان می گوید با وجود این که مکرر از کشاورزان خواستیم از کشت برنج به خصوص امسال که سال خشک و کم آبی است صرف نظر کنند، برخی توجه نکردند و کاشتند. این کشت با اقلیم استان سازگار نیست.شالیزار

بی توجهی برخی از کشاورزان گلستانی به این توصیه رئیس جهاد کشاورزی گلستان بی ثمر شدن زحمات آن ها و در سطح کلان، ضرر استان را باعث شد.

مهاجر، رئیس جهاد کشاورزی استان گفت: چیزی که امروز شاهد آن هستیم بیش از سی در صد از مزارع برنج ما در سطح استان کم آبی دارد و محصول نمی دهد و یا پنجاه درصد افت محصول دارد. هزینه  سربار حاصل از زراعت برنج را بسیار بالا برده و گاهی در بعضی از مزارع که در شمال استان اتفاق افتاده است که به هیچ وجه نباید در آن ها برنج بکاریم، محصول خشک شد و هیچ در آمدی حاصل نشد. این وضعی بود که ما در فروردین و اردیبهشت پیش بینی می کردیم.

وی همچنین با اشاره به اقیلم استان افزود استاندارد کشت برنج در گلستان در شرایط عادی پانزده هزار هکتار و در شرایط خشکسالی و کم آبی دوازده هزار هکتار است. امسال که با کم آبی کم سابقه ای مواجه بودیم سطح شالیزار های استان پنجاه و نه هزار هکتار بود یعنی چهل و هفت هزار هکتار بیشتر از حد مجاز!

مهاجر باز هم از حذف کشت برنج از الگوی کشاورزان گلستانی تاکید کرد: برای سال های آتی هم در خواست داریم که برنج را از الگوی کشت خود خارج کنند.

ارسال نظر

آخرین اخبار