امروز دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ قیمت دلار در بازار آزاد تهران با رشد بیش از ۰.۵ درصدی وارد محدوده ۱۳۷۰۰ تومانی شد.

افزایش 0/2 درصدی سکه در بازار

قیمت دلار در بازار آزاد تهران

به گزارش گلستان۲۴؛ دلار در بازار امروز تهران، مانند 2 روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار در بازار آزاد، که 2 روز پیش تا 13,680 (سیزده هزار و ششصد و هشتاد ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه 02 اردیبهشت 1398 مصادف با 22 آوریل 2019 - با رشد 0.58 درصدی به 13,760 (سیزده هزار و هفتصد و شصت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار تهران
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۷۶۰ ۸۰ ۰.۵۸ امروز
۱۳,۶۸۰ ۵۰ ۰.۳۶ ۲ روز پیش
۱۳,۶۳۰ ۰ ۰ ۴ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز

دلار هرات در بازار امروز تهران، به 13,600 (سیزده هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 0.95 درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار هرات در بازار تهران
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۶۰۰ ۱۳۰ ۰.۹۵ امروز
۱۳,۴۷۰ -۱۰ -۰.۰۸ ۲ روز پیش
۱۳,۴۸۰ ۲۰ ۰.۱۴ ۴ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سکه امروز در بازار آزاد تهران

سکه در بازار تهران امروز با افزایش ۰.۲ درصدی، از ۴,۷۶۵,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتصد و شصت و پنج هزار) تومان به ۴,۷۷۵,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه در بازار تهران
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۷۷۵,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰.۲ امروز
۴,۷۶۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۰.۷۳ ۲ روز پیش
۴,۷۳۰,۰۰۰ -۶۰,۰۰۰ -۱.۲۷ ۴ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

ارسال نظر

آخرین اخبار