امروز دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ نرخ رسمی ارز با افزایش اندک مواجه شد.

قیمت دلار و یورو اعلام شد

قیمت دلار امروز

در بازار امروز دلار نسبت به روز قبل ، با ۳۶ تومان افزایش، ۱۴,۱۸۳ (چهارده هزار و یکصد و هشتاد و سه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۱۸۳ ۳۶ ۰.۲۵ امروز
۱۴,۱۴۷ ۳۰۱ ۲.۱۲ روز قبل
۱۳,۸۴۶ ۳۴ ۰.۲۴ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت یورو امروز

یورو امروز با افزایش ۰.۳۹ درصدی، از ۱۵,۹۳۵ (پانزده هزار و نهصد و سی و پنج ) تومان به ۱۵,۹۹۸ (پانزده هزار و نهصد و نود و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۹۹۸ ۶۳ ۰.۳۹ امروز
۱۵,۹۳۵ ۱۴۹ ۰.۹۳ روز قبل
۱۵,۷۸۶ ۳۰ ۰.۱۹ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ پوند

 

همچنین پوند با افزایش ۰.۵۶ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۸,۵۸۲ (هجده هزار و پانصد و هشتاد و دو ) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۸,۵۸۲ ۱۰۵ ۰.۵۶ امروز
۱۸,۴۷۷ ۲۵۴ ۱.۳۷ روز قبل
۱۸,۲۲۳ ۱۴۹ ۰.۸۱ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ درهم امارات

 

درهم امارات، امروز به ۳,۹۱۰ (سه هزار و نهصد و ده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۹۱۰ ۱۵ ۰.۳۸ امروز
۳,۸۹۵ ۵۳ ۱.۳۶ روز قبل
۳,۸۴۲ ۲۰ ۰.۵۲ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ لیر ترکیه

 

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۲,۴۱۸ (دو هزار و چهارصد و هجده ) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت 3 روز اخیر لیر ترکیه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۴۱۸ ۶ ۰.۲۴ امروز
۲,۴۱۲ ۳۳ ۱.۳۶ روز قبل
۲,۳۷۹ ۰ ۰ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا، امروز به ۱۰,۶۶۹ (ده هزار و ششصد و شصت و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار کانادا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۶۶۹ ۳۷ ۰.۳۴ امروز
۱۰,۶۳۲ ۱۴۵ ۱.۳۶ روز قبل
۱۰,۴۸۷ ۹۶ ۰.۹۱ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار استرالیا امروز

 

دلار استرالیا، امروز به ۱۰,۱۳۴ (ده هزار و یکصد و سی و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار استرالیا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۱۳۴ ۶۰ ۰.۵۹ امروز
۱۰,۰۷۴ ۱۳۸ ۱.۳۶ روز قبل
۹,۹۳۶ ۱۰۵ ۱.۰۵ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت رینگیت مالزی امروز

 

رینگیت مالزی، امروز به ۳,۴۷۶ (سه هزار و چهارصد و هفتاد و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر رینگیت مالزی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۴۷۶ ۱۳ ۰.۳۷ امروز
۳,۴۶۳ ۴۷ ۱.۳۵ روز قبل
۳,۴۱۶ ۲۱ ۰.۶۱ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت بات تایلند امروز

 

در بازار امروز بات تایلند نسبت به روز قبل ، با ۳ تومان افزایش، ۴۵۱ (چهارصد و پنجاه و یک ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر بات تایلند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۵۱ ۳ ۰.۶۶ امروز
۴۴۸ ۶ ۱.۳۳ روز قبل
۴۴۲ ۴ ۰.۹ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ منات آذربایجان

 

منات آذربایجان امروز با افزایش ۰.۳۷ درصدی، از ۸,۴۱۴ (هشت هزار و چهارصد و چهارده ) تومان به ۸,۴۴۶ (هشت هزار و چهارصد و چهل و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر منات آذربایجان
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۴۴۶ ۳۲ ۰.۳۷ امروز
۸,۴۱۴ ۱۱۵ ۱.۳۶ روز قبل
۸,۲۹۹ ۴۲ ۰.۵ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

 

 

قیمت درام ارمنستان امروز

درام ارمنستان در بازار داخلی هم ۳۰ (سی ) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت 3 روز اخیر درام ارمنستان
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰ ۱ ۳.۳۳ روز قبل
۲۹ ۱ ۳.۴۴ ۷ روز پیش
۲۸ ۰ ۰ ۱۶ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

 

قیمت لاری گرجستان امروز

 

لاری گرجستان، امروز به ۵,۲۹۴ (پنج هزار و دویست و نود و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر لاری گرجستان
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۲۹۴ ۲۰ ۰.۳۷ امروز
۵,۲۷۴ ۷۲ ۱.۳۶ روز قبل
۵,۲۰۲ ۲۶ ۰.۴۹ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار