امروز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ بازار طلا با افزایش قیمت ها همراه شد.

افزایش 7400 تومانی قیمت هر گرم طلای 18 عیار

قیمت سکه بهار آزادی امروز

به گزارش گلستان۲۴؛در بازار امروز سکه بهار آزادی نسبت به روز قبل ، با ۵۰۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۷۹۷,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتصد و نود و هفت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۷۹۷,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۱.۰۴ امروز
۴,۷۴۷,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۱.۰۵ روز قبل
۴,۶۹۷,۰۰۰ -۱۰۳,۰۰۰ -۲.۲ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سکه در بازار تهران امروز

 

سکه در بازار امروز تهران، برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که سکه در بازار امروز تهران، که روز قبل تا 4,955,000 (چهار میلیون و نهصد و پنجاه و پنج هزار) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه 11 اردیبهشت 1398 مصادف با 01 می 2019 - با رشد 1.11 درصدی به 5,011,000 (پنج میلیون و یازده هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه در بازار تهران
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۰۱۱,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ ۱.۱۱ امروز
۴,۹۵۵,۰۰۰ -۱۵,۰۰۰ -۰.۳۱ روز قبل
۴,۹۷۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۱.۰۱ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

 

سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۱.۰۴ درصدی، از ۴,۷۴۷,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار) تومان به ۴,۷۹۷,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتصد و نود و هفت هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۷۹۷,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۱.۰۴ امروز
۴,۷۴۷,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۱.۰۵ روز قبل
۴,۶۹۷,۰۰۰ -۱۰۳,۰۰۰ -۲.۲ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت نیم سکه امروز

 

همچنین نیم سکه با افزایش ۰.۱۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۷۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۷۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۰.۱۸ امروز
۲,۷۴۵,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ ۰.۹۸ روز قبل
۲,۷۱۸,۰۰۰ -۴۲,۰۰۰ -۱.۵۵ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ ربع سکه

 

ربع سکه در بازار داخلی هم ۱,۷۸۱,۰۰۰ (یک میلیون و هفتصد و هشتاد و یک هزار) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت 3 روز اخیر ربع سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۸۱,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۰.۲۲ امروز
۱,۷۷۷,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ ۲.۷ روز قبل
۱,۷۲۹,۰۰۰ -۷۶,۰۰۰ -۴.۴ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سکه گرمی امروز

 

هر سکه گرمی، امروز به ۹۷۹,۰۰۰ (نهصد و هفتاد و نه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر سکه گرمی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۹۷۹,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۰.۱ امروز
۹۷۸,۰۰۰ ۹,۰۰۰ ۰.۹۲ روز قبل
۹۶۹,۰۰۰ -۶,۰۰۰ -۰.۶۲ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت مثقال طلا امروز

 

هر مثقال طلا امروز با افزایش ۱.۷۸ درصدی، از ۱,۹۲۱,۰۰۰ (یک میلیون و نهصد و بیست و یک هزار) تومان به ۱,۹۵۶,۰۰۰ (یک میلیون و نهصد و پنجاه و شش هزار) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۵۶,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰ ۱.۷۸ امروز
۱,۹۲۱,۰۰۰ -۵,۰۰۰ -۰.۲۷ روز قبل
۱,۹۲۶,۰۰۰ -۴,۰۰۰ -۰.۲۱ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

 

در بازار امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۷۴۰۰ تومان افزایش، ۴۵۰,۹۰۰ (چهارصد و پنجاه هزار و نهصد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۵۰,۹۰۰ ۷,۴۰۰ ۱.۶۴ امروز
۴۴۳,۵۰۰ -۱,۱۰۰ -۰.۲۵ روز قبل
۴۴۴,۶۰۰ -۱,۴۰۰ -۰.۳۲ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

 

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

 

امروز هر گرم طلا ۲۴ عیار برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که هر گرم طلا ۲۴ عیار که روز قبل تا ۵۹۱,۳۰۰ (پانصد و نود و یک هزار و سیصد ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ مصادف با ۰۱ می ۲۰۱۹ - با رشد ۱.۶۴ درصدی به ۶۰۱,۲۰۰ (ششصد و یک هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۰۱,۲۰۰ ۹,۹۰۰ ۱.۶۴ امروز
۵۹۱,۳۰۰ -۱,۶۰۰ -۰.۲۸ روز قبل
۵۹۲,۹۰۰ -۱,۸۰۰ -۰.۳۱ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت اونس طلا امروز

 

هر اونس طلا، امروز به ۱,۲۸۲ (یک هزار و دویست و هشتاد و دو ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۸۲ -۰.۰۶ امروز
۱,۲۸۲ ۳ ۰.۲۲ روز قبل
۱,۲۸۰ -۰.۵ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار