امروز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ بازار ارز تهران با افزایش قیمت ها همراه شد.

افزایش 1.1 درصدی دلار در بازار تهران

قیمت دلار در بازار آزاد تهران امروز

به گزارش گلستان۲۴؛دلار در بازار امروز تهران، به 14,420 (چهارده هزار و چهارصد و بیست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 1.1 درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار تهران
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۴۲۰ ۱۶۰ ۱.۱ امروز
۱۴,۲۶۰ -۸۰ -۰.۵۷ روز قبل
۱۴,۳۴۰ -۱۰ -۰.۰۷ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

 

نرخ ارز در صرافی‌های بانکی

آخرین نرخ دلار

 

 

دلار امروز با افزایش ۰.۷۲ درصدی، از ۱۴,۰۵۲ (چهارده هزار و پنجاه و دو ) تومان به ۱۴,۱۵۴ (چهارده هزار و یکصد و پنجاه و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۱۵۴ ۱۰۲ ۰.۷۲ امروز
۱۴,۰۵۲ -۹۹ -۰.۷۱ روز قبل
۱۴,۱۵۱ ۴ ۰.۰۲ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

 

قیمت یورو امروز

 

 

در بازار امروز یورو نسبت به روز قبل ، با ۹۱ تومان افزایش، ۱۵,۹۹۶ (پانزده هزار و نهصد و نود و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۹۹۶ ۹۱ ۰.۵۶ امروز
۱۵,۹۰۵ -۳۳ -۰.۲۱ روز قبل
۱۵,۹۳۸ ۳ ۰.۰۱ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

 

آخرین نرخ پوند

 

 

همچنین پوند با افزایش ۲.۰۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۸,۹۷۲ (هجده هزار و نهصد و هفتاد و دو ) تومان معامله شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۸,۹۷۲ ۳۹۸ ۲.۰۹ امروز
۱۸,۵۷۴ ۳۲ ۰.۱۷ روز قبل
۱۸,۵۴۲ ۶۵ ۰.۳۵ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

 

آخرین نرخ درهم امارات

 

 

درهم امارات در بازار داخلی هم ۳,۹۵۱ (سه هزار و نهصد و پنجاه و یک ) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۹۵۱ ۶۹ ۱.۷۴ امروز
۳,۸۸۲ -۲۸ -۰.۷۳ روز قبل
۳,۹۱۰ ۱۵ ۰.۳۸ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

 

قیمت لیر ترکیه امروز

لیر ترکیه، امروز به ۲,۴۳۵ (دو هزار و چهارصد و سی و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر لیر ترکیه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۴۳۵ ۴۴ ۱.۸ امروز
۲,۳۹۱ -۲۴ -۱.۰۱ روز قبل
۲,۴۱۵ ۳ ۰.۱۲ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

 

قیمت دلار کانادا امروز

 

 

امروز دلار کانادا برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که دلار کانادا که روز قبل تا ۱۰,۵۹۴ (ده هزار و پانصد و نود و چهار ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ مصادف با ۰۱ می ۲۰۱۹ - با رشد ۲.۲۶ درصدی به ۱۰,۸۴۰ (ده هزار و هشتصد و چهل ) تومان رسید.

 

 

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار کانادا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۸۴۰ ۲۴۶ ۲.۲۶ امروز
۱۰,۵۹۴ -۶۸ -۰.۶۵ روز قبل
۱۰,۶۶۲ ۳۰ ۰.۲۸ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

 

آخرین نرخ دلار استرالیا

 

 

در بازار امروز دلار استرالیا نسبت به روز قبل ، با ۲۱۱ تومان افزایش، ۱۰,۲۴۴ (ده هزار و دویست و چهل و چهار ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار استرالیا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۲۴۴ ۲۱۱ ۲.۰۵ امروز
۱۰,۰۳۳ -۸۴ -۰.۸۴ روز قبل
۱۰,۱۱۷ ۴۳ ۰.۴۲ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

 

آخرین نرخ رینگیت مالزی

 

 

رینگیت مالزی، امروز به ۳,۵۱۱ (سه هزار و پانصد و یازده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۷۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر رینگیت مالزی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۵۱۱ ۶۱ ۱.۷۳ امروز
۳,۴۵۰ -۲۵ -۰.۷۳ روز قبل
۳,۴۷۵ ۱۲ ۰.۳۴ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

 

 

 

قیمت بات تایلند امروز

 

 

امروز بات تایلند برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، بطوری که بات تایلند که روز قبل تا ۴۴۶ (چهارصد و چهل و شش ) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ مصادف با ۰۱ می ۲۰۱۹ - با رشد ۱.۷۶ درصدی به ۴۵۴ (چهارصد و پنجاه و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر بات تایلند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۵۴ ۸ ۱.۷۶ امروز
۴۴۶ -۰.۶۸ روز قبل
۴۴۹ ۱ ۰.۲۲ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

 

آخرین نرخ منات آذربایجان

 

 

منات آذربایجان امروز با افزایش ۳.۲۴ درصدی، از ۸,۲۵۸ (هشت هزار و دویست و پنجاه و هشت ) تومان به ۸,۵۳۵ (هشت هزار و پانصد و سی و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر منات آذربایجان
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۵۳۵ ۲۷۷ ۳.۲۴ امروز
۸,۲۵۸ -۱۸۹ -۲.۲۹ روز قبل
۸,۴۴۷ ۳۳ ۰.۳۹ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

 

قیمت درام ارمنستان امروز

 

 

درام ارمنستان در بازار داخلی هم ۳۰ (سی ) تومان قیمت خورد.

جدول قیمت 3 روز اخیر درام ارمنستان
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۰ ۰ ۰.۳۳ امروز
۳۰ -۰.۳۴ روز قبل
۳۰ ۱ ۳.۳۳ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

 

آخرین نرخ لاری گرجستان

همچنین لاری گرجستان با افزایش ۱.۷۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۳۴۴ (پنج هزار و سیصد و چهل و چهار ) تومان معامله شد.

 

 

جدول قیمت 3 روز اخیر لاری گرجستان
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۳۴۴ ۹۳ ۱.۷۴ امروز
۵,۲۵۱ -۴۴ -۰.۸۴ روز قبل
۵,۲۹۵ ۲۱ ۰.۳۹ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار