حرف های ناگفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان در برنامه زندگی پلاس+فیلم

حرف های ناگفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان در برنامه زندگی پلاس+فیلم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با حضور در برنامه زندگی پلاس کاری از گلستان 24 تی وی پاسخ همه حرف های گفته شده و حاشیه…

اخبار ویژه خبر سطح دو

آخرین اخبار