۸۰ درصد برق استان توسط مشترکان خانگی مصرف می‌شود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان

۸۰ درصد برق استان توسط مشترکان خانگی مصرف می‌شود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت: بخش خانگی بیشتر مصرف برق استان گلستان را به خود اختصاص می‌دهد و ۸۰ درصد برق…

اخبار ویژه خبر سطح دو

آخرین اخبار