سه طرح جدید دولت برای خانه دار شدن مردم

سه طرح جدید دولت برای خانه دار شدن مردم

رئیس گروه اقتصادمسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر حجم متقاضیان مورد برنامه ریزی برای مسکن دار شدن بسیار زیاد…

اخبار ویژه خبر سطح دو

آخرین اخبار