59 درصد جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت هستند

59 درصد جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت هستند

مدیرکل بیمه سلامت استان گلستان گفت: 59 درصد جمعیت استان تحت پوشش بیمه سلامت هستند که 83 درصد آنان به صورت رایگان از…

اخبار ویژه خبر سطح دو

آخرین اخبار