کاهش جرایم کیفری در گلستان / توهین 37 درصد و تهدید 32 درصد امسال در گلستان کمتر شد

کاهش جرایم کیفری در گلستان / توهین 37 درصد و تهدید 32 درصد امسال در گلستان کمتر شد

رئیس کل دادگستری گلستان در نشست امروز با خبرنگاران به تلاش های دادگستری استان برای کاهش ورودی پرونده به محاکم خبر داد…

اخبار ویژه خبر سطح دو

آخرین اخبار