مراکز درمانی گلستان روزانه به 200 واحد خونی نیازمند است

مراکز درمانی گلستان روزانه به 200 واحد خونی نیازمند است

مدیرکل انتقال خون استان گلستان گفت: روزانه حداقل به 200 واحد خونی نیاز داریم تا بتوانیم فرآورده‌ها و نیاز خونی مراکز…

اخبار ویژه خبر سطح دو

آخرین اخبار