عملیات روانی ابزار اصلی رسانه است

عملیات روانی ابزار اصلی رسانه است

فرمانده سپاه نینوای گلستان گفت: عملیات روانی ابزار اصلی رسانه است و با رسانه ائتلاف های بزرگ شکل می گیرد.

اخبار ویژه خبر سطح دو

آخرین اخبار