مصوبه 50 میلیون تومانی شورای شهر گرگان هنوز پرداخت نشده است/ تعجب از عملکرد شورای شهر و انتظار از استاندار

مالک تیم بسکتبال «یس آل» گرگان مطرح کرد

مصوبه 50 میلیون تومانی شورای شهر گرگان هنوز پرداخت نشده است/ تعجب از عملکرد شورای شهر و انتظار از استاندار

مالک تیم بسکتبال «یس آل» گرگان گفت: شورای شهر گرگان نه تنها از بازیکنان بومی و جوان تیم تقدیر نکرد بلکه مصوبه 50…

اخبار ویژه خبر سطح دو

آخرین اخبار