زمان در منطقه به ضرر اسرائیل در حال سپری شدن بوده و آینده ژئوپلوتیکی اش هر روز تیره تر از دیروز می شود.

عکس نوشت/ روزگار اسرائیل هر روز تیره تر از دیروز

WhatsApp Image 2021-03-14 at 09.32.53 (1)

WhatsApp Image 2021-03-14 at 09.32.54

WhatsApp Image 2021-03-14 at 09.32.55

WhatsApp Image 2021-03-14 at 09.32.56 

ارسال نظر

آخرین اخبار