چند عکس نوشت زیبا در خصوص حضور پرشور مردم در صحنه انتخابات

 عکس/ساختن توانستن است

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از سراج24؛ 

photo_2021-06-09_10-43-59

photo_2021-06-09_10-44-13

photo_2021-06-09_10-44-17

photo_2021-06-09_10-44-20

photo_2021-06-09_10-44-23

photo_2021-06-09_10-44-27

photo_2021-06-09_10-44-31

photo_2021-06-09_10-44-35

photo_2021-06-09_10-44-38

photo_2021-06-09_10-44-41

photo_2021-06-09_10-44-45

photo_2021-06-09_10-44-50

photo_2021-06-09_10-44-54

photo_2021-06-09_10-44-57

photo_2021-06-09_10-45-05

photo_2021-06-09_10-45-08

photo_2021-06-09_10-45-16

photo_2021-06-09_10-45-20

photo_2021-06-09_10-45-23

photo_2021-06-09_10-45-27

photo_2021-06-09_10-45-31

photo_2021-06-09_10-45-34

 

ارسال نظر

آخرین اخبار