عباسی گفت: کشاورزان پنبه کار در این ایام باید مراقبت آفات مکنده «سنک»، «شته» و «زنجرک» باشد.

کنترل آفات مزارعه پنبه در گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ «محمدرضا عباسی» به خبرنگار خبرگزاری شبستان در گرگان گفت: مدیریت آفات پنبه در حال حاضر برای کشاورزان بسیار  حائز اهمیت است و شرایط اقلیمی به گونه ای است که برخی از آفات شرایط طغیانی را در مزارع پنبه دارد.

 

معاون بهبود جهاد کشاورزی گلستان ادامه داد: کارشناسان ما همواره برای کشت پنبه توصیه کردند که بذور را به حشرکش و قارچکش آغشته کنند و با این اقدام از آفات ابتدای فصل جلوگیری می شود و همچنین سمپاشی پنبه یک نوبت کاهش می بابد.

 

عباسی ابراز داشت: اگر چنانچه کشاورزان بدون آغشته کردن بذر با حشره کش و قارچ کش اقدام به کشت پنبه کردند امیدواریم برنامه ریزی را داشته باشند تا در سال زراعی آینده نسبت به این مهم مبادرت کنند.

 

وی یادآور شد: در این مرحله کشاورزان پنبه کار باید مراقبت آفات مکنده سنک، شته و زنجرک  باشد و آفت سنک برای محصول پنبه بسیار خطرناک است چرا که بیشترین آسیب را به مرحله غنچه و گلدهی پنبه وارد می کند.

 

معاون بهبود جهاد کشاورزی گلستان با بیان اینکه پنبه در یک دوره 45 تا دو ماه گلدهی می دهد، ابراز داشت: اگر مزرعه پنبه دچار آفت سنک شود منجر به کاهش عملکرد آن خواهد شد و باید با سموم سیستمیک و حشره کش ها نسبت به مبارزه با این آفات اقدام شود.

 

عباسی بیان کرد: کاهش میزان آفت سنک در میزان شته و زنجرک نیز موثر است و کارشناسان ما آمادگی دارند که در صورت نیاز از مزارع کشاورزان بازدید کنند.

 

وی به کرم غوزه پنبه اشاره کرد و گفت: کشاورزان با مراجعه به کلینیک گیاه پزشکی به صورت تلفیقی مبارزه بیولوژیک و شیمیایی را با مشاوره کارشناسان بخش کشاورزی در دستور کار قرار دهند.

ارسال نظر

آخرین اخبار