هر ساله قبل از آغاز عملیات حج تمتع، پرده خانه خدا مقداری بالا کشیده می شود و پارچه ای سفید رنگ از جنس کتان دورتا دور کعبه نصب می شود. شب گذشته نیز همزمان با شب اول ماه ذی الحجه، پرده خانه خدا از چهار طرف حدود سه متر از پایین جمع شد و پارچه سفیدرنگ در چهار طرف کعبه کشیده شد و به نوعی خانه خدا نیز همزمان با آغاز ماه ذی الحجه احرام بست.

احرام بستن خانه خدا+گزارش تصویری

168337196_238460883ddcab

168337196_238460885fbcef

168337196_238460886bbcfa

168337196_238460889adabe

168337196_238460896cefec

168337196_238460897eeaca168337196_238460898aefcb

168337196_238460899adbeb

ارسال نظر

آخرین اخبار