دانلود کلیپ توصیه های مهم و نکات پزشکی پیاده روی اربعین دکتر حسین خیراندیش

دانلود کلیپ توصیه های مهم و نکات پزشکی پیاده روی اربعین دکتر حسین خیراندیش

دکتر حسین خیراندیش

دانلود کلیپ توصیه های مهم و نکات پزشکی پیاده روی اربعین دکتر حسین خیراندیش

توصیه ها و نکات پزشکی و اورژانسی در پیاده روی اربعین و حتی مسائل مختلف روزمره

 

ارسال نظر

آخرین اخبار