در این فیلم لحظه شلیک ناموفق موشک اس 300 را مشاهده خواهید کرد.

فیلم لحظه شلیک ناموفق موشک اس 300

در این فیلم لحظه شلیک ناموفق موشک اس 300 را مشاهده خواهید کرد.


شلیک ناموفق موشک اس 300

ارسال نظر

آخرین اخبار