پاشنه آشیل و مشکل اصلی در بخش استفاده بد یا به کار گیری نرم افزارها نداشتن آگاهی و اطلاعات از این سرفصل است که امروز می خواهیم در این چند مورد با هم صحبت کنیم.

سواد فضای مجازی چه می گوید؟

 

ارسال نظر

آخرین اخبار