بزرگترین شهر کشاورزی ایران در دشت حاصلخیز مغان با مساحتی بزرگتر از شهر شیراز سال ۹۷ فقط متری ۶۵۰۰ تومان و آن هم به صورت قسطی به مالک شرکت #شیرین‌عسل فروخته شده است.

 ۶ دستور آیت الله رئیسی درخصوص شرکت کشت و صنعت مغان +ویدئو

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از سراج24؛ ‌بزرگترین شهر کشاورزی ایران در دشت حاصلخیز مغان با مساحتی بزرگتر از شهر شیراز سال ۹۷ فقط متری ۶۵۰۰ تومان و آن هم به صورت قسطی به مالک شرکت شیرین‌عسل فروخته شده است.

در ادامه ۶ دستور مهم آیت الله رئیسی درخصوص شرکت کشت و صنعت مغان را می خوانید؛

۱. فهرست کلیه اراضی، اموال و دارایی‌های شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن ارایه شود.

۲. اموال و دارایی‌های شرکت، به‌طور شفاف، کارشناسی و ارزش‌گذاری شود.

۳. هیات داوری به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت‌المال، درخصوص تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری بر اساس حق و عدل اظهارنظر نماید.

۴. قرارداد واگذاری، باید پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی داشته باشد.

۵. هیات مستشاری دیوان محاسبات در اظهارنظر نهایی خود تسریع کند.

۶. سازمان بازرسی در تمامی مراحل نسبت به رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق داشته باشد.

ارسال نظر

آخرین اخبار