گلستان24 گزارش می دهد؛

نتیجه قطعی انتخابات مجلس خبرگان استان و تعداد آرای مأخوذه بدین شرح است:

نتیجه قطعی انتخابات مجلس خبرگان در استان گلستان+تعداد آرای مأخوذه

به گزارش گلستان24، نتیجه قطعی انتخابات مجلس خبرگان استان و تعداد آرای مأخوذه بدین شرح است:

 

خبرگان گلستان

ارسال نظر

آخرین اخبار