یادداشت؛

با این انتصابات یعنی میر محمد غراوی دیگر از سرپرستی به استانداری نخواهد رسید چون در آخرین روزها ، کاهش هزینه های استاندار بعدی در دستور کار قرار گرفته است.

تاملی بر انتصابات اخیر گلستان

به گزارش گلستان۲۴؛ با این انتصابات یعنی میر محمد غراوی دیگر از سرپرستی به استانداری نخواهد رسید چون در آخرین روزها ، کاهش هزینه های استاندار بعدی در دستور کار قرار گرفته است.

این فرصت چند روزه ، طلایی ترین فرصت استان برای هرس مدیریتها است

این انتصابات بیانگر این واقعیت تلخ است که در گلستان عمدتا مدیران دست به دست می شوند تا اینکه از افراد سالم و با انگیزه جدید استفاده شود. این تکرار مدیران حتی صدای حامیان دولت را هم درآورد.

بهترین جنبه مثبت اتفاقات جدید ، عزل صفوی و غراوی فرمانداران گرگان و مراوه تپه بود و بدترین جنبه کار ، انتصاب ضمیر ضعیف ترین فرماندار برای محروم ترین شهرستان استان است اگرچه حکم وی سرپرستی است اما حق الناس را نباید فدای تعارفات کرد.

این انتصابات نشان داد که مهمترین ضعف مدیریتی گلستان کم توجهی به موضوع اقتصاد است.

در حالی که معاونت اقتصادی استانداری باید برای معیشت و اقتصاد استان فرماندهی کند اما عملا این معاونت تبدیل به مهمانسرا شده است. الان نذیری ، قبلا حمیدی ، چندماه قبل اقای پاسوار و کمی قبل تر ربیعی.

این اتفاقات در کمتر از یک و نیم سال رخ داد. با این احوال باید گفت که ثبات مدیریتی و برنامه ریزی یک بقالی و مغازه از معاونت اقتصادی دولت تدبیر و امید در گلستان بیشتر است.

احمد ملاشاهی

/گلستان ما

ارسال نظر

آخرین اخبار