معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور:

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور گفت: یک میلیون ۵۰۰هزار نفر از جمعیت روستایی کشور رایگان بیمه می‌شوند.

رایگان شدن بیمه یک میلیون ۵۰۰هزار نفر از جمعیت روستایی کشور

 معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور گفت: یک میلیون ۵۰۰هزار نفر از جمعیت روستایی کشور رایگان بیمه می‌شوند.

به گزارش گلستان ۲۴، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور گفت: طی یکجاه گذشته طرحی به ریاست جمهور ارائه شد که مورد تصویب قرار گرفت که با تصویب یکهزار و ۵۰۰میلیون تومان، یک میلیون ۵۰۰هزار نفر از جمعیت روستایی کشور، رایگان بیمه می‌شوند.

وی افزود: با اجرای طرح بیمه روستایی سهم خوبی به استان گلستان اختصاص پیدا کرده است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور با بیان اینکه بیمه شده در پرداخت سهمی ندارد، گفت: تفاوت این بیمه با قبل این است که صددرصد پول از طریق دولت پرداخت می شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار