سرپرست شهرداری گرگان:

سرپرست شهرداری گرگان گفت: توافق ها در رابطه با ساخت زمین کارخانه وش که تغییر کاربری داده بودند با شهرداری انجام شده است.

توافق بین کارخانه وش و شهرداری انجام شد/ملک تفکیک نمی شود

به گزارش گلستان 24، مجید سعیدی در بیستمین جلسه شورای شهر گرگان در رابطه با تبدیل کارخانه وش همراه با تغییر کاربری، اظهار کرد:  بر اساس این توافق  و با توجه به اینکه ملک تفکیک نمی شود و فقط تغییر کاربری گرفته است، 4 هزار متر معادل 38 درصد از کل عرصه کارخانه وش گرگان به شهر داری به صورت رایگان واگذار شده است.

وی افزود: بر اساس رای صادره عوارض تغییر کاربری درسال 1400 معادل حاصلضرب مساحت کل تغییر کاربری در 30 برابر قیمت منطقه ای است.

سعیدی گفت: این توافق در راستای حمایت از کسب و کارها انجام شده است و با توجه به اینکه این ملک تفکیک نمی شود  جزو املاک ستاره دار است که در کمیسیون ماده 5 تغییر کاربری آن بررسی می شود.

سرپرست شهرداری گرگان اظهار کرد: مالک این زمین بر اساس توافق 4 هزار مترمربع واگذاری به فضای سبز شهرداری مبلغ 17 میلیاردو 295  میلیون تومان در حساب سپرده شهرداری و تغییر کاربری واریز کرده است.

هر آن چیزی که خارج از ضابطه کاربری مسکونی باشد باید مصوبات کمیسیون ماده 5 را دریافت کند.

سعیدی افزود:  بر اساس توافق شهرداری با مالک مورد نظر  زمین کارخانه وش، سازنده ملک موظف است 4 هزار متر فصای سبز را با نظارت شهرداری طراحی و تحویل دهد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار