معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت:

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت گفت: ۴۲ میلیون نفر در کشور تحت پوشش بیمه سلامت هستند که بیش از نیمی از جمعیت کشور را شامل می شود.

۴۲ میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند

به گزارش گلستان 24، حسین رنجبران ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بیمه سلامت گلستان گفت: 42 میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند که بیش از نیمی از جمعیت کشور را شامل می شود.

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت افزود: بیش از 40 هزار موسسه طرف قرارداد با بیمه سلامت که در کشور هستند که پرداختی های آنان به روز است.

وی با بیان اینکه مثل گذشته شرمنده پرداختی های موسسات نیستیم، ادامه داد: یکی از موضوعات مهم به روز پرداخت کردن است، تا شهریورماه پرداختی های مراکز دولتی دانشگاهی پرداخت شده است و تا شهریورماه هیچ موسسه دولتی دانشگاهی از سازمان بیمه سلامت طلبکار نیست.

رنجبران خاطرنشان کرد: در بخش غیر دولتی نیز یک ماه جلوتر هستند و تا مهرماه پرداختی ها صورت گرفته است و مابقی پرداختی ها همچون نسخ الکترونیک، نظام ارجاع و پزشک خانواده به صورت ماهانه پرداخت می شود.

وی اظهارداشت: در نسخ الکترونیک و نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک یک هدف (دولت الکترونیک) دنبال می شود و در نظام سلامت به دنبال ایجاد پرونده الکترونیک سلامت هستیم.

رنجبران گفت: با راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت، تمامی اطلاعات و سابقه بیماران با زدن یک دکمه مشخص می شود.

معاون برنامه ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان بیمه سلامت در پایان وضعیت اداره کل بیمه سلامت استان گلستان را در پیگیری امور بیمه ای مناسب خواند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار