مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان:

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان گفت: یکی از دو اقدام مهم این اداره کل در حوزه فرهنگی تهیه نقشه فرهنگی استان بود که انجام شده و به اجرا در خواهد آمد.

نقشه مهندسی فرهنگی برای اجرا آماده شده است

به گزارش خبرنگار گلستان 24، فرهاد سمیعی در نشست خبری با بیان این مطلب اظهار کرد: در سفر ریاست جمهوری به استان در حوزه ورزشی 314 میلیارد و در حوزه فرهنگی 166 میلیارد تومان مصوبه داشتیم که امید است به زودی به استان اختصاص یابد.

وی افزود: گلستان در حوزه آسیب های اجتماعی نیز نیازمند اقدامات بیشتری است و در نلاش هستیم با همکاری دستگاه های اجرایی در دولت سیزدهم ورود جدی به این مسله داشته باشیم.

سمیعی گفت: بخشی از موضوعات این حوزه مهم رسانه ای نشده و ارتباط بیشتر با رسانه فعالیتهای این اداره کل را در پیشگیری از آسیب های اجتماعی شفاف تر منعکس خواهد کرد.

وی ادامه داد: موضوعات اجتماعی غالبا در فضای رسانه ای بیشتر نمود پیدا میکند و ضروری است که اخبار منتشر شده در این حوزه صحت و سلامت کامل داشته باشند تا مخاطبان دچار سرگردانی، ناامیدی و اضطراب نشود.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار