معاون امور اجتماعی بهزیستی گلستان:

معاون امور اجتماعی بهزیستی گلستان گفت: از ابتدای سال تاکنون اورژانس اجتماعی استان به 3 هزار 825 نفر ارائه خدمات ارائه کرده است.

بیش از 3 هراز گلستانی از اورژانس اجتماعی خدمات دریافت کردند

به گزارش گلستان 24به نقل از روابط عمومی بهزیستی گلستان، مریم معصومی اظهار کرد: در این مدت 4 هزار 284 تماس با خط 123 بهزیستی برقرار که یک هزار 243 مورد مرتبط با ماموریت های اورژانس بوده است.

وی تصریح کرد: همچنین یک هزار 655 بحران اجتماعی منجر به مداخله در این مدت به ثبت رسیده است.

معاون اجتماعی بهزیستی گلستان اظهار داشت: بیشترین ارائه خدمت در موضوعاتی همچون اختلافات خانوادگی و خشونت های خانگی با تعدادی بیش از 700 مورد بوده است.

معصومی ادامه داد: اورژانس اجتماعی گلستان در این مدت 927 خدمت سیار و در محل ارائه کرده است.

ویدر خصوص گسترش آسیب های اجتماعی در استان گفت: بسیاری از مشکلات و مداخلات همکاران ما در اورژانس اجتماعی متوجه تفاوت سلیقه و نگاه جوانان است که پس از مشکلات اقتصادی و فشار های روانی منجر به درگیری ها و خشونت های خانگی می‌شود.

معاون بهزیستی استان افزود: والدین و جامعه با استفاده از ظرفیت های موجود باید تعامل با نسل جوان را گسترش داده تا با تکیه بر ظرفیت های این افراد از آسیب های اجتماعی پیشگیری کرد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار